MEDYCYNA
RODZINNA
Pobierz

DEKLARACJA WYBORU LEKARZA

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Pobierz

DEKLARACJA WYBORU PIELĘGNIARKI

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Pobierz

DEKLARACJA WYBORU POŁOŻNEJ

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej