MEDYCYNA
RODZINNA
Lekarze POZ – ul. Szpitalna 2A
W ramach Poradni Lekarza Rodzinnego POZ – NZOZ „DIAGMED” – ul. Szpitalna 2A, oferujemy:
• porady lekarzy internistów,
• opiekę pielęgniarek dyplomowanych w gabinecie zabiegowym,
• dogodne terminy wizyt, dostosowane do Państwa potrzeb,
• osobistą lub telefoniczną rejestrację na określoną godzinę, • dostęp do badań analitycznych i obrazowych,
• dogodną lokalizację,
• wysoki standard usług i gabinetów,
• fachową i życzliwą obsługę.
lek. med. Fahed BASSAM
lekarz POZ | specjalista medycyny rodzinnej
poniedziałek: 13:00 – 18:00
wtorek: 8:00 – 13:00
środa: 13:00 – 18:00
czwartek: 8:00 – 13:00
piątek: 8:00 – 13:00
.
.

W poniedziałki wizyty domowe w godz. 17:00 – 18:00
W czwartki wizyty domowe w godz. 12:00 – 13:00

lek. med. Jadwiga Szumlańska-Dorosz
lekarz POZ
poniedziałek: 8:00 -15:00
wtorek: 15:15 – 18:00
środa: 8:00 – 15:00
czwartek: 12:00 – 18:00
piątek: 15:15 – 18:00
.
.
lek. med. Maria Dyrkacz
lekarz POZ | specjalista pediatra | specjalista neonatolog
wtorek: 12:00 – 15:00
piątek: 10:00 – 15:00
.
.
lek. med. Dorota Pleśniar
lekarz POZ | specjalista pediatra
poniedziałek 15:15 – 18:00
środa 15:15 – 18:00
.
.
GABINET ZABIEGOWY
od 8:00 – 18:00
mgr. piel. Krupa Katarzyna
mgr. piel. Sasak Marzena
.
.
PUNKT SZCZEPIEŃ
Czwartek 15:15 – 18:00
.
.
PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA
mgr. piel. Radamska Krystyna
.
.
Lekarze POZ – ul. Sucharskiego 5
lek. med. Marta Sójka-Dudzik
lekarz POZ | specjalista chorób wewnętrznych
poniedziałek: 11:00 – 18:00
wtorek: 8:00 – 15:00
środa: 8:00 – 13:00
czwartek: 10:00 – 18:00
piątek: 8:00 – 15:00
.
.
dr n. med. Michał Surynt
lekarz POZ | specjalista chorób wewnętrznych
wtorek: 7:30 – 11:00
środa: 15:00 – 18:00
piątek: 7:30 – 11:00
.
.
lek. med. Fahed BASSAM
lekarz POZ | specjalista medycyny rodzinnej
poniedziałek: 8:00 -13:00
wtorek 13:00 – 16:00
środa 8:00 – 13:00
czwartek: 13:00 – 16:00
piątek: 13:00 – 16:00
.
.
GABINET ZABIEGOWY
od 8:00 – 18:00
lic. piel. Pyrcz Agnieszka
lic. piel. Bednarz Marta
.
.
PUNKT SZCZEPIEŃ
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 10:00
Środa 15:00 – 17:00
.
.
PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA
mgr. piel. Elżbieta Odo – Cygan
.
.
POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA
Małgorzata Kurpisz Sroka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, Położna dyplomowana
.
.

MEDYCYNA RODZINNA

Medycyna rodzinna to dział medycyny, który zajmuje się profilaktyką zdrowotną, diagnozowaniem i leczeniem wszystkich członków rodziny. Lekarz rodziny (lekarz medycyny rodzinnej) obejmuje kompleksową opieką medyczną zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Świadczenia lekarza POZ obejmują:
CZYTAJ DALEJ
• profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
• świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
• udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
• wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
• orzekanie o stanie zdrowia,
• inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/podstawowa-opieka-zdrowotna/
Do zadań lekarza rodzinnego należą zatem m.in:
CZYTAJ DALEJ
 • profilaktyka zdrowotna
  • edukacja z zakresu zdrowego trybu życia, planowania rodziny i prawidłowego rozwoju dziecka
  • przeprowadzanie bilansów zdrowia dziecka
  • realizacja obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych
  • badania profilaktyczne
  • realizacja programów zdrowotnych i polityki zdrowotnej
 • kierowanie na podstawowe badania i interpretacja wyników badań
 • kierowanie na konsultacje specjalistyczne
 • kontrola przebiegu chorób przewlekłych, modyfikacja leczenia, leczenie zaostrzeń chorób przewlekłych
 • wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia
 • wystawianie skierowań m.in.
Lista badań w ramach NFZ
SPRAWDŹ
Zakres opieki w ramach medycyny rodzinnej
SPRAWDŹ
W trakcie wizyty lekarz rodzinny zbiera od pacjenta szczegółowy wywiad. Pyta m.in. o niepokojące objawy, historię chorób, przyjmowane leki, inne dolegliwości. Badanie pacjenta w trakcie wizyty w POZ może obejmować:
• badanie wzrokowe (oglądanie skóry, błon śluzowych)
• opukiwanie i osłuchiwanie klatki piersiowej
• badanie palpacyjne (badanie dotykiem), np. brzucha
• pomiar ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy
• badanie EKG
Lista lekarzy medycyny rodzinnej
SPRAWDŹ
Gabinet zabiegowy
ROZWIŃ
Gabinet zabiegowy
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

8.00–18.00
8.00–18.00
8.00–18.00
8.00–18.00
8.00–18.00

Pielęgniarki środowiskowe
ROZWIŃ
mgr piel. Elżbieta Odo – Cygan
PRACA W PRZYCHODNI
WIZYTY DOMOWE
mgr piel. Elżbieta Odo – Cygan
PRACA W PRZYCHODNI
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

8.00–10.00
14.00–18.00
8.00–10.00
16.00–18.00
8.00–10.00

WIZYTY DOMOWE
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

10.00–18.00
8.00–14.00
10.00–18.00
8.00–16.00
10.00–18.00

poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

8.00–10.00
14.00–18.00
8.00–10.00
16.00–18.00
8.00–10.00

poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

10.00–18.00
8.00–14.00
10.00–18.00
8.00–16.00
10.00–18.00

mgr Imię i nazwisko
PRACA W PRZYCHODNI
WIZYTY DOMOWE
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

8.00–10.00
14.00–18.00
8.00–10.00
16.00–18.00
8.00–10.00

poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

10.00–18.00
8.00–14.00
10.00–18.00
8.00–16.00
10.00–18.00

Położne środowiskowe
ROZWIŃ
położna Małgorzata Kurpisz – Sroka
PRACA W PRZYCHODNI
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

10.00–12.00
8.00–14.00
10.00–12.00
8.00–16.00
8.00–10.00

WIZYTY DOMOWE

poniedziałek:

8.00–10.00
i 12.00–18.00
wtorek:
14.00–18.00
środa:
8.00–10.00
i 12.00–18.00
czwartek:
14.00–18.00
piątek:
8.00–10.00
i 12.00–18.00
położna Małgorzata Kurpisz – Sroka
PRACA W PRZYCHODNI
WIZYTY DOMOWE
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

10.00–12.00
8.00–14.00
10.00–12.00
8.00–16.00
8.00–10.00

poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

8.00–10.00 i 12.00–18.00
14.00-18.00
8.00–10.00 i 12.00–18.00
14.00–18.00
8.00–10.00 i 12.00–18.00

Szybka terapia onkologiczna
CZYTAJ DALEJ
Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO lub tzw. zielona karta) pełni rolę priorytetowego skierowania i ma na celu usystematyzowanie procesu diagnostyczno–terapeutycznego.
To dokument, w którym lekarze zapisują informacje o przebiegu całego procesu leczenia, ma on unikalny numer i jest własnością pacjenta. Jest ważny, gdy zawiera pieczęć i podpis lekarza, który ją wystawia oraz pieczęć placówki medycznej, w której pacjent rozpoczął terapię. Lista miejsc realizujących Pakiet Onkologiczny znajduje się na stronach oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.
Karta DiLO może zostać ponownie wydana pacjentowi w przypadku nawrotu choroby wymagającego ponownego leczenia lub ustalenia rozpoznania drugiego nowotworu. Jeśli w wyniku badań diagnostycznych nowotwór jest wykluczony, karta DiLO jest zamykana lub pacjent pozostawia ją w placówce, w której zakończył proces leczenia onkologicznego. Karta wraz z kopią dokumentacji medycznej jest przekazywana lekarzowi POZ, wskazanemu przez świadczeniobiorcę w deklaracji wyboru.
LINKI
Szybka terapia onkologiczna- pilotaż. Link do strony NFZ.
Wykaz placówek. Link do strony NFZ.
Szczepienia
ROZWIŃ
Pielęgniarki zabiegowe
ROZWIŃ