MEDYCYNA
RODZINNA

Poradnia Neurochirurgiczna

lek. med. Piotr DUDZIAK
specjalista neurochirurg

nie przyjmuje do odwołania


Poradnia neurochirurgii NZOZ „DIAGMED” Sp. J. oferuje szeroką diagnostykę schorzeń kręgosłupa pod postacią dyskopatii dotyczących wszystkich odcinków kręgosłupa, leczenie chorób zapalnych OUN, ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego.
Zajmujemy się wszystkimi zagadnieniami związanymi z chorobami układu nerwowego.


Za jakimi schorzeniami zgłaszamy się do neurochirurga:

 • krwiaki wewnątrzczaszkowe,
 • guzy mózgu,
 • ropnie mózgu,
 • guzy kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
 • złamania kości czaszki,
 • urazy czaszkowo-mózgowe,
 • wodogłowie,
 • tętniaki tętnic mózgowych,
 • samoistne krwawienia śródczaszkowe,
 • dyskopatie,
 • uszkodzenie nerwów obwodowych.