MEDYCYNA
RODZINNA

Poradnia Neurologiczna

lek. med. Iwona ISKRZAK
specjalista neurolog

godziny przyjęć:
co drugi wtorek miesiąca i w każdy czwartek
w godz.: 15:00 – 17:00


Neurologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się schorzeniami układu nerwowego. W zakresie neurologii leży diagnostyka i leczenie chorób mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych.
Dziedzina ta jest zbliżona swoim zakresem do psychiatrii – wiele chorób o podłożu neurologicznym leży również w domenie psychiatrii. Jednymi z najczęściej występujących chorób neurologicznych są bóle i zawroty głowy, schorzenia kręgosłupa, padaczka, nowotwory układu nerwowego, udary mózgu, stwardnienie rozsiane oraz choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, takie jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera.
Niektóre z tych chorób można wykryć na podstawie badania neurologicznego i podstawowych badań dodatkowych. Rozpoznanie innych wymaga wysokospecjalistycznej diagnostyki, które pozwolą określić rodzaj schorzenia oraz sposób i możliwości jego leczenia.
Objawy, które mogą sugerować chorobę układu nerwowego to: bóle, zaburzenia czucia, osłabienie siły, drżenie i inne ruchy mimowolne, zaburzenia koordynacji ruchowej, utraty przytomności, zaburzenia pamięci, zaburzenia widzenia
(ubytki pola widzenia, podwójne widzenie), zawroty głowy, zaburzenia snu.


Jak wygląda badanie neurologiczne?

Podstawą każdego badania lekarskiego, również w neurologii, jest rozmowa z pacjentem – czyli zebranie wywiadu. Następnie przeprowadza się badanie głowy, mające na celu ocenę nerwów czaszkowych, oraz badanie kończyn górnych, tułowia, kończyn dolnych, podczas którego lekarz dokonuje oceny czucia, siły mięśni, odruchów, koordynacji ruchowej, ocenę chodu. Podczas badania neurologicznego wykonuje się także badanie objawów oponowych, wstępną ocenę pamięci i innych funkcji poznawczych. Pełniejszą ocenę procesów poznawczych przeprowadza się podczas badania neuropsychologicznego.
Po badaniu przeprowadzany jest wstępny plan postępowania diagnostycznego i leczniczego.
Wśród najczęściej wykonywanych badań pomocniczych w neurologii są: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, RTG, EEG, EMG, USG dopplerowskie tętnic, badania angiograficzne.


Jak się przygotować na wizytę w poradni neurologicznej?

Przed wizytą w poradni neurologicznej warto wykonać podstawowe badania biochemiczne z krwi (morfologia, OB, glukoza, kreatynina, elektrolity (sód, potas), lipidogram, TSH, próby wątrobowe).
Wskazane jest zabranie ze sobą całej dotychczasowej dokumentacji medycznej oraz listy wszystkich stosowanych leków.