MEDYCYNA
RODZINNA

Poradnia Ortopedyczna (USG narządu ruchu)

dr n. med. Witold BOŁTUĆ
specjalista ortopeda

godziny przyjęć
wtorek: 17:00 – 19:30


Obrazowanie ultrasonograficzne pozwala ocenić stan mięśni, więzadeł i powierzchni stawowych. Badanie daje możliwość oceny zmian pourazowych i zapalnych mięśni i więzadeł. Zaletą owych badań jest możliwość odnalezienia niewidocznych na zdjęciach rentgenowskich ciał wolnych. Ultrasonografia umożliwia różnicowanie rozrostu tkanek miękkich w obrębie kończyn z obrzękami, torbielami, krwiakami lub bez uszkodzeń kości, mięśni i ścięgien, także z guzami lub tętniakami.


USG stawów biodrowych to najlepsza metoda diagnostyki dysplazji stawów biodrowych. Dysplazja stawu biodrowego czyli niedorozwój stawu biodrowego jest jedna z najczęstszych wad wrodzonych u człowieka.
Problemy występują u około 5% niemowląt.

Dysplazja polega na nieprawidłowym ukształtowaniu stawu. Główka kości udowej powinna idealnie pasować do zagłębienia miednicy, zwanego panewka. W tej wadzie panewka jest spłycona, w mniejszym stopniu pokrywa głowę kości udowej, cechuje się stromym nachyleniem. Nieprawidłowo ukształtowany jest także koniec kości udowej będący elementem stawu. Przyczyna powstawania dysplazji jest nieznana. Duża role pełnia czynniki genetyczne. Potwierdza to częstsze rodzinne występowanie dysplazji biodra oraz częstsze występowanie wady u dziewczynek (4-6 razy częściej niż w chłopców).
Przyczyną może być również nieprawidłowe ułożenie dziecka w łonie matki. Stwierdzono również, że hormony ciążowe matki – relaksyna i estrogeny powodują zwiotczenie torebki stawowej co predysponuje do rozwoju dysplazji.
Nie wykryta wcześnie dysplazja prowadzi do nieodwracalnych zmian stawu biodrowego, skrócenia nóżki i utykania. Stwierdzona zbyt późno wymaga unieruchomienia nóżek w gipsie i leczenia operacyjnego. Leczenie jest długotrwałe i nie zawsze powoduje całkowita korekcje wady. Wczesne rozpoznanie jest najważniejsze dla dalszego leczenia oraz całkowitego wyzdrowienia.

W naszym ośrodku – NZOZ „DIAGMED” Sp. J. – badanie jest wykonywane przez specjalistę – ortopedę dziecięcego – z dużym doświadczeniem klinicznym.

Pozwoli ono na wczesne wykluczenie lub wykrycie dysplazji stawu biodrowego,
a przez to na prawidłowy rozwój Twojego dziecka.


USG stawu biodrowego osób dorosłych

Badanie stawu biodrowego u dorosłych umożliwia ocenę ewentualnej obecności płynu w stawie biodrowym – objaw pomocniczy przy diagnostyce zapalenia stawu. Ponadto możliwa jest ocena zarysów kostnych elementów stawu biodrowego – przede wszystkim kości udowej w zakresie dostępnym badaniu (wykluczenie nierówności i nawarstwień kostnych procesów zapalnych). Należy pamiętać, iż wartość diagnostyczna badania ultrasonograficznego bioder dorosłych jest uzależniona od warunków anatomicznych i nie stanowi metody z wyboru służącej ich ocenie (może być jedyni traktowana jako metoda pomocnicza celem szybkiej oceny dużych patologii stawowych w tej okolicy). Przy chęci wykonania USG stawu biodrowego, niezbędne jest posiadanie zdjęcia rentgenowskiego biodra.


USG stawu kolanowego

 • ocena zachyłków stanu kolanowego (pod kątem ilości płynu);
 • ocena błony maziowej pod kątem zapalenia;
 • ocena obecności torbieli Bakera jako częstej przyczyny dolegliwości bólowych;
 • ocena ciągłości więzadeł pobocznych i krzyżowych oraz więzadła rzepki;
 • ocena łąkotek, ich potencjalnych pęknięć i zmian przeciążeniowych;
 • ocena fragmentów powierzchni stawowych dostępnych badaniu, ubytków chrząstki stawowej, obecności ciał wolnych w jamie stawowej.

USG stawu skokowego

 • ocena ścięgien mięśni stabilizatorów stawu skokowego;
 • ocena aparatu więzadłowego;
 • ocena powierzchni kostnych i stawowych;
 • ocena stabilności w próbach czynnościowych.

USG stawów ręki i stopy

Umożliwia diagnostykę w rozległych bólach, obrzękach, zapaleniach oraz zaburzeniach czucia. Badanie USG w szczególności pozwala na zdiagnozowanie stanu zapalenia, zlokalizowania i obszaru zasięgu.


USG stawu łokciowego

 • ocena obecności wysięku jako wykładnika stanu zapalnego w stawie;
 • diagnostyka zespołów bólowych;
 • ocena zmian zwyrodnieniowych i przeciążeniowych (łokieć tenisisty);
 • ocena zmian pourazowych – naderwania lub zerwania więzadeł, obecności ciał wolnych w jamie stawowej;
 • ocena powierzchni stawowych dostępnych badaniu.

USG stawu barkowego

 • ocena obecności płynu w kaletce podbarkowej;
 • ocena ciągłości ścięgien stożka rotatorów i więzadeł jako aparatu stabilizującego staw;
 • ocena obrąbka stawowego w dostępnych fragmentach;
 • ocena ewentualnych konfliktów kostno-ścięgnistych jako częstej przyczyny zespołów bólowych;
 • ocena stawu barkowo–obojczykowego – zmian zwyrodnieniowych i przeciążeniowych.