MEDYCYNA
RODZINNA

Poradnia psychiatryczna

Przychodnia psychiatryczna zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych u osób dorosłych.

Leczone schorzenia

• Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
• Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
• Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii schizotypowe) i urojeniowe
• Zaburzenia nastroju (afektywne)
• Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform)
• Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
• Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
• Upośledzenie umysłowe

dr Grzegorz Śnitek

psychiatra

dr Grzegorz Śnitek

psychiatra

Poradnia psychiatryczna

Przychodnia psychiatryczna zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych u osób dorosłych.

Leczone schorzenia

• Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
• Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
• Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii schizotypowe) i urojeniowe
• Zaburzenia nastroju (afektywne)
• Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform)
• Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
• Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
• Upośledzenie umysłowe