MEDYCYNA
RODZINNA

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r.

8 stycznia 2020 roku wchodzi w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Wielu lekarzy stosuje już e-recepty, na których nie ma pieczątek czy dodatkowych podpisów. Pacjent otrzymuje od lekarza wydruk z informacją umożliwiającą realizację recepty elektronicznej. Na e-receptach nie ma odręcznych wpisów, więc nie będzie już tak, że będziemy musieli wracać do lekarza z receptą, bo farmaceuta nie był w stanie odczytać nazwy leku lub jego dawki. 

Na wydruku znajdą się m.in.: imię i nazwisko pacjenta, adres, data urodzenia i 4-cyfrowy kod dostępu wygenerowany przez system po wpisaniu danych przez lekarza, a także dane placówki, w której wystawiono druk, i dane lekarza oraz nazwę leku i dawkę. Recepta może też przyjść SMS-em lub mailem. Z taką e-receptą idziemy do apteki, gdzie pokazujemy wydruk lub SMS-a. Farmaceuta skanuje kod i wydaje leki zapisane na e-recepcie.

Z e-receptą nie musimy zjawiać się w aptece osobiście. Leki może wykupić dowolna osoba. Jeśli wyrazimy na to zgodę, lekarz będzie miał dostęp do historii wystawionych nam wcześniej recept i dawkowania poszczególnych leków. Ma to ograniczyć ryzyko wypisania leków, które mogłyby wchodzić ze sobą w niepożądane interakcje.

Jednak w określonych przypadkach recepty będą również po ww. dacie wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to:

  • recept w ramach tzw. importu docelowego,
  • recept dla osób o nieustalonej tożsamości,
  • recept transgranicznych (do końca 2020 r.),
  • recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej),
  • braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy brakiem dostępu do Internetu.

Recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych niż ww. przypadkach będzie mogła być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją. Tym samym, wdrożenie nowych rozwiązań, nie utrudni pacjentom dostępu do leków. Ponadto przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2020 r. receptę w postaci papierowej.

%foto UMDT %foto UMDT

Ministerstwo Zdrowia zachęca wszystkich lekarzy, którzy nadal wystawiają recepty w postaci papierowej, do przejścia na nowe zasady. Chcąc ułatwić proces wdrożenia elektronicznej recepty, przypominamy, że:

  • wystawianie e-recept wymaga podłączenia się do systemu e-zdrowie (P1), co następuje poprzez wdrożenie modułu e-recepty w systemie gabinetowym/HIS i uzyskanie certyfikatu systemu e-zdrowie lub poprzez założenie konta w bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl. Sam proces wystawienia e-recepty polega na wpisaniu odpowiednich danych oraz podpisaniu ww. dokumentu poprzez użycie podpisu kwalifikowanego, osobistego (zawartego w warstwie elektronicznej e-dowodu osobistego), zaufanego (Profil Zaufany) lub certyfikatu ZUS wykorzystywanego do podpisywania e-ZLA;
  • Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił dla świadczeniodawców dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania na potrzeby e-recepty (20 mln zł);
  • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oferuje w całej Polsce bezpłatne szkolenia dla kadry medycznej w zakresie m.in. wystawiania e-recept;
  • szczegółowe informacje dotyczące wystawiania e-recept znajdują się na stronie ezdrowie.gov.pl;
  • pomoc można również uzyskać, dzwoniąc na infolinię 19 457, wysyłając pytanie na adres e-mail: e-recepta@csioz.gov.pl lub odwiedzając helpdeski uruchomione w Oddziałach Wojewódzkich NFZ.
Informacje i zdjęcia: Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Ilona Godlewska, “Od stycznia obowiązkowe e-recepty. Co się zmieni?, https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,25548507,od-1-stycznia-juz-tylko-e-recepty-co-sie-zmieni.html