MEDYCYNA
RODZINNA

Kurs Małego Ratownika w NZOZ „DIAGMED”

Wychowanie prozdrowotne dzieci i młodzieży to nie tylko nauka o własnym zdrowiu. Istotne jest to by już najmłodsi nabywali praktycznych umiejętności i oswajali się z ideą pomagania.
Coraz częściej słyszymy o przykładach ratowania życia przez małych bohaterów. Niestety, bardzo często nauka sprowadza się do przedstawiania suchych formułek dotyczących postępowania w razie wypadku. Łamiemy stereotypy o pierwszej pomocy, które kojarzą się tylko z informacjami wyjętymi wprost z podręcznika.
Nic nie zastąpi pracy z fantomem i zajęć z ratownikiem medycznym który na co dzień pracuje w systemie Ratownictwa Medycznego. Wiadomo, że najlepiej uczyć się w praktyce, a w przypadku najmłodszych najlepsza forma jest nauka przez zabawę.

Dlatego w Naszej Przychodni 16 marca odbył się pierwszy „Kurs Małego Ratownika”. Jest to rozpoczęty przez nas cykl spotkań z dziećmi w różnej grupie wiekowej mający na celu poszerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenie było przeprowadzone wśród dzieci w wieku 6 do 10 lat. Wzięło w nim udział 17 dzieci, które w trakcie zajęć podzielono na trzy grupy ćwiczeniowe. Każda grupa miała indywidualne ćwiczenia tematyczne w osobnych pomieszczeniach: wezwanie pomocy i pozycja bezpieczna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa i obsługa AED oraz pierwsza pomoc w zranieniach, oparzeniach, krwotokach z nosa i ukąszeniach. Szkolenie było prowadzone przez pielęgniarki pracujące w NZOZ Diagmed J. Bajorek N. Kopeć S.J. oraz przez Pana Wiesława Juzbę – ratownika medycznego.
Na koniec zajęć wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom ukończenia „Kursu Małego Ratownika” oraz książki „Pierwsza pomoc dla dzieci” ufundowane przez właścicieli NZOZ Diagmed J. Bajorek N. Kopeć S.J.

Szczególne podziękowania składamy dzieciom uczestniczącym w kursie za ich zaangażowanie oraz rodzicom za świadomość potrzeby szkolenia dzieci, które przecież są nasza przyszłością.

Dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy

[Not a valid template]