MEDYCYNA
RODZINNA

USG – tarczycy

Badanie USG tarczycy jest najważniejszym badaniem obrazowym. Jest to badanie bezbolesne, daje szeroki zakres możliwości oceny gruczołu tarczowego i innych struktur znajdujących się na szyi (takich jak: węzły chłonne, naczynia krwionośne).
W badaniu USG tarczycy niezwykle istotna jest dokładna diagnostyka miąższu, wymiarów narządu, a w przypadku wykrycia zmian ogniskowych – ocena ich budowy (guzek lity, torbiel) i lokalizacji oraz ewentualnie naciekania naczyń.

Tak dokładne badanie umożliwia wyłącznie aparatura USG wyposażona w takie elementy jak: USG doppler (służy do oceny przepływów przez naczynia krwionośne, pozwala na ocenę unaczynienia guzów) oraz badanie USG 3D (trójwymiarowe).


Najważniejsze punkty diagnostyczne Podczas badania USG tarczycy dokonuje się dokładnej oceny:

  • wielkości obu płatów (w trzech wymiarach) oraz grubości cieśni tarczycy;
  • echogeniczności miąższu tarczycy, obecności zmian patologicznych – np. torbiele, guzki;
  • obecności i rozmiarów węzłów chłonnych położonych w zakresie szyi.

Badanie dopplerowskie przy USG tarczycy:

Poszerzona wersja badania przy użyciu zjawiska Dopplera umożliwia ocenę unaczynienia tarczycy (szczególnie ważne w przypadku wykrycia zmian guzkowych). Za pomocą badania 3D można również ocenić przestrzenną budowę i dokładną lokalizację zmian ogniskowych w obrębie szyi i miąższu tarczycy.