MEDYCYNA
RODZINNA

Poradnia kardiologiczna

lek. med. Kinga BEM-ORSZULAK

specjalista chorób wewnętrznych,
kardiolog

godziny przyjęć:
czwartek: 15:30 – 19:30

lek. med. Wiesław BANAŚ

specjalista chorób wewnętrznych,
kardiolog

godziny przyjęć:
środa: 15:00 – 20:00


    Poradnia kardiologiczna zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem chorób układu sercowo-naczyniowego, diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów.

     Pacjenci zgłaszający się do poradni kardiologicznej przyjmowani są na podstawie skierowania. Pacjent ma prawo wyboru lekarza z którego usług medycznych będzie korzystał.

     Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Poradnia dysponuje pracownią EKG, holterowską, wykonujemy badania: echo serca, EKG metodą Holtera, pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą Holtera, próby wysiłkowej na bieżni.

 • EKG;
 • holter ciśnieniowy;
 • holter EKG;
 • testy wysiłkowe.

Badania po uzgodnieniu telefonicznym


Holter EKG i ciśnieniowy

holterpacjent Badanie Holter EKG czyli inaczej 24/48-godzinna rejestracja EKG metodą Holtera pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności badanego.
Badanie to służy ocenie czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego.

Wskazaniami do wykonania badania są:

 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca,
 • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
 • ocena czynności sztucznego rozrusznika
 • ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.

Badanie wykonywane jest na zlecenie lekarza

Nie ma specjalnych zaleceń, co do sposobu przygotowania się do badania.

Holter EKG Badanie Holter ciśnieniowy czyli inaczej 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia oraz co godzinę w nocy – niezależnie od pacjenta. Badanie to służy do wykrywania nadciśnienia, pozwala również rozpoznać tzw. nadciśnienie białego fartucha czyli wzrost wartości ciśnienia jedynie podczas pomiaru w gabinecie lekarskim, ocenia też skuteczność leczenia nadciśnienia. Badanie to jest przydatne szczególnie u osób, u których stwierdzane są znaczne różnice w pomiarach w czasie kolejnych wizyt, pomiędzy pomiarami w domu i w gabinecie.

Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z rejestratorem, który automatycznie dokonuje pomiaru.

Ponieważ badanie ma na celu zarejestrować stan faktyczny, w trakcie pomiarów zaleca się wykonywać wszystkie czynności jak zwykle – praca, wysiłek fizyczny, codzienne czynności domowe, sen.

Po ok. 24 godzinach aparat jest zdejmowany, a zapisane dane są analizowane i interpretowane przez lekarza.


 EKG wysiłkowe EKG wysiłkowe

 • Wysiłkowe badanie EKG (zwane czasem po prostu próbą wysiłkową) wykonuje się przy podejrzeniu dławicy piersiowej albo w celu oceny ciężkości niektórych chorób serca (np. po zawale serca).
 • Wcześnie po zawale serca przeprowadza się próbę wysiłkową o niewielkim natężeniu, ale w innych wypadkach – znacznie częściej – próba trwa do chwili osiągnięcia maksymalnego tolerowanego wysiłku albo wystąpienia dolegliwości. Próba wysiłkowa polega na chodzeniu po ruchomym chodniku (bieżni) albo pedałowaniu na specjalnie przystosowanym rowerze (cykloergometrze). Badanie składa się z kilku etapów, zwykle 3-minutowych, podczas których szybkość przesuwu i nachylenie bieżni (albo opór pedałów cykloergometru) stopniowo zwiększają się o standardową wartość.
 • Podczas badania ocenia się dolegliwości, ciśnienie tętnicze, tolerancję wysiłku i elektrokardiogram (EKG). Wystąpienie bólu w klatce piersiowej, nadmierna duszność lub zmęczenie, a także znaczny wzrost ciśnienia, przyspieszenie akcji serca lub zmiany w EKG – są sygnałem do przerwania testu.
 • Przez cały czas w pobliżu pacjenta znajduje się wyszkolony technik, a w wielu pracowniach także lekarz. Rutynowym elementem działania jest monitorowanie EKG przez kilka minut po zakończeniu wysiłku.
 • Pacjent wybierający się na próbę wysiłkową nie powinien spożywać obfitego posiłku, musi też pamiętać o wygodnym ubraniu, nadającym się do szybkiego chodzenia.