MEDYCYNA
RODZINNA
Magister psychologii, ukończyła jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studia podyplomowe Edukacja Emocjonalna kwalifikacyjne na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od 1994 roku pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej na stanowisku psychologa. Posiada szereg kursów i szkoleń w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń emocjonalnych, agresji i autoagresji, lęku, moczenia nocnego, autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej, niepełnosprawności intelektualnej, dysleksji, stresu, orzekania o niepełnosprawności, opiniowania sądowo-psychologicznego, pracy z rodzicami. Posiada doświadczenie zawodowe jako biegły sądowy, psycholog szkolny, psycholog uprawniony do orzekania o niepełnosprawności, prowadzący indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne w projektach unijnych, psycholog pracujący z osobami niepełnosprawnymi i doświadczającymi przemocy.
W poradni psychologicznej odbywa się:
-diagnoza psychologiczna poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalności, osobowości, organiki dzieci, młodzieży i dorosłych do celów orzeczniczych i innych
-ocena rozwoju psychoruchowego małych dzieci
-indywidualna pomoc psychologiczna w kryzysie, trudnościach życiowych, zaburzeniach zachowania i emocji, stresie
-poradnictwo psychologiczne i wsparcie w trudnościach rodzinnych, zawodowych, szkolnych, wychowawczych i dotyczących zdrowia psychicznego
Badanie psychologiczne trwa około 90 minut, wymagane okulary i aparat słuchowy jeśli pacjent ich na co dzień używa.
Konsultacja i pomoc psychologiczna trwa około 45 minut.

mgr Anna Kijak

psycholog

mgr Anna Kijak

psycholog
Magister psychologii, ukończyła jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studia podyplomowe Edukacja Emocjonalna kwalifikacyjne na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od 1994 roku pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej na stanowisku psychologa. Posiada szereg kursów i szkoleń w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń emocjonalnych, agresji i autoagresji, lęku, moczenia nocnego, autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej, niepełnosprawności intelektualnej, dysleksji, stresu, orzekania o niepełnosprawności, opiniowania sądowo-psychologicznego, pracy z rodzicami. Posiada doświadczenie zawodowe jako biegły sądowy, psycholog szkolny, psycholog uprawniony do orzekania o niepełnosprawności, prowadzący indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne w projektach unijnych, psycholog pracujący z osobami niepełnosprawnymi i doświadczającymi przemocy.
W poradni psychologicznej odbywa się:
-diagnoza psychologiczna poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalności, osobowości, organiki dzieci, młodzieży i dorosłych do celów orzeczniczych i innych
-ocena rozwoju psychoruchowego małych dzieci
-indywidualna pomoc psychologiczna w kryzysie, trudnościach życiowych, zaburzeniach zachowania i emocji, stresie
-poradnictwo psychologiczne i wsparcie w trudnościach rodzinnych, zawodowych, szkolnych, wychowawczych i dotyczących zdrowia psychicznego
Badanie psychologiczne trwa około 90 minut, wymagane okulary i aparat słuchowy jeśli pacjent ich na co dzień używa.
Konsultacja i pomoc psychologiczna trwa około 45 minut.