MEDYCYNA
RODZINNA

Położna Środowiskowa POZ

Poradnia oferuje bezpłatne świadczenia w ramach kontraktu z NFZpołożna Małgorzata Kurpisz – Sroka

PRACA W PRZYCHODNI WIZYTY DOMOWE
poniedziałek 1000 – 1200 poniedziałek  800 – 1000   i   1200 – 1800
wtorek  800 –  1400 wtorek 1400 –  1800
środa 1000 – 1200 środa  800 – 1000   i   1200 – 1800
czwartek  800 – 1600 czwartek 1400 – 1600
piątek 1000 – 1200 piątek  800 – 1000   i   1200 – 1800