MEDYCYNA
RODZINNA

XXX Światowy Dzień Chorego

W Światowy Dzień Chorego składamy wszystkim osobom dotkniętym chorobą najserdeczniejsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia oraz wytrwałości w trudnym doświadczeniu mierzenia się z problemami zdrowotnymi i cierpieniem.
Pragniemy również wyrazić naszą solidarność ze wszystkimi osobami cierpiącymi z powodu różnych niedomagań zdrowotnych i niepełnosprawności oraz  zachęcić ludzi zdrowych do empatii i otwarcia na osoby chore.
Ciepłe słowa kierujemy także do osób sprawujących opiekę nad chorymi we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej i w naszych rodzinach.
Życzymy siły i wytrwałości oraz szczerego uśmiechu dla podopiecznych. Poświęcanie sił i czasu na pomoc cierpiącym i chorym zawsze jest cennym darem i zasługuje na uznanie.
 


ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
(11 lutego 2022 r.)
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36)
Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią