MEDYCYNA
RODZINNA

Zmarła lek. med. Dorota Babiarz

 Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 9 stycznia 2017 r. po długiej chorobie odeszła lek. med. Dorota Babiarz.
Od 2006 r., tj. od momentu powstania NZOZ „DIAGMED” była członkiem naszego zespołu lekarzy specjalistów.
Lek. med. Dorota Babiarz była cenionym, zarówno przez Pacjentów jak i lekarzy, specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologiem.

Rodzinie i przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy współczucia
– Kierownictwo i Pracownicy
NZOZ „DIAGMED” Sp. J. – J. Bajorek, N. Kopeć